FH Region Midtjylland

FH Region Midtjylland er et koordinerende samarbejde mellem de 6 FH Sektioner i Regionen. Vi styrker det regionale fokus på sammenhænge mellem indsatser indenfor FHs kerneområder: Beskæftigelse, Erhverv, Uddannelse, Arbejdsmiljø, Sundhed og Velfærd.

Vi koordinerer udpegninger og understøtter den regional interessevaretagelse indenfor uddannelse, beskæftigelse og erhverv, herunder: RAR Østjylland, RAR Vestjylland, Erhvervshus Midt, Businessregion Aarhus og Businessregion MidtVest, relevante uddannelsesinstitutioner samt Region Midtjylland.

Kontakt

FH Region Midtjylland

Formand
Lone Børlum
Telefon: 2844 2882
Næstformand
Kresten Vendelboe
Telefon:: 4059 3983
Konsulent
Rune Kristensen
Telefon:: 30 69 71 95
Konsulent
Søren Qvist
Telefon:: 2162 5488

FH Aarhus
Kresten Vendelboe, sektionsformand – Malerne Øst-Vest
Anja Laursen, DSR Region Midt
Jette Ohlsen, FOA Aarhus

FH Horsens-Hedensted
Hans A. Sørensen, sektionsformand – 3F Horsens
Sara Ellesøe Hansen, Socialpædagogerne Østjylland
Lone Dybdal, FOA Horsen
s

FH Østjylland
Daniel Dallerup, sektionsformand – Metal Østjylland
Hans Henrik Hansen, HK Kommunal Østjylland
Maria Greve Svendsen DSR Region Midt

FH Herning og Ikast-Brande
Lone Børlum, sektionsformand – 3F Midtjylland
Bente Rasmussen, DSR Region Midt
Pernille Rhode, TL Region Midt

FH Skive-Viborg
Gert Ringgaard, sektionsformand – 3F Skive
Lene Buhl, HK Kommunal Midt-Vest
Christina Bagge Thisted-Høeg, Radiografrådet Midtjylland

FH Vestjylland
Helge Albertsen, sektionsformand – Metal Skjern-Ringkøbing
Anders Røn Kallesøe, Socialpædagogerne Midt-Vest
Jette Nielsen, Kost og Ernæringsforbundet

Seneste nyt fra FH

fho.dk